autor synonim

1. Jako twórca dzieła literackiego, artystycznego

artysta, literat, pisarz, liryk, pismak (potocznie), poeta, skryba, twórca, wierszokleta (żartobliwie), wieszcz (książkowo), dramaturg, eseista

Przykład zastosowania - autor

Autorowi, jako twórcy dzieła, przysługują pewne prawa.

antonimy: czytelnik odbiorca

2. Jako inicjator jakiegoś przedsięwzięcia

sprawca, twórca, wynalazca, inicjator, założyciel, kreator (książkowo), animator, inspirator, wnioskodawca, projektodawca, ojciec (potocznie), architekt, duch, pomysłodawca, promotor, realizator

Przykład zastosowania - autor

Jan Nowak jest autorem wielu publikacji z zakresu chorób wieku dziecięcego oraz inicjatorem licznych akcji charytatywnych.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: