inicjator synonim

założyciel, spiritus movens (książkowo), animator, promotor, macher, wnioskodawca, pomysłodawca, motor, sprawca, projektodawca, inspirator, architekt, prekursor

Przykład zastosowania - inicjator

Król zasłynął jako inicjator cotygodniowych charytatywnych balów na dworze. Lud darzył go szacunkiem, ponieważ władca był jedynym pomysłodawcą imprez organizowanych w szczytnym celu w Europie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: