prekursor synonim

poprzednik, krzewiciel, pionier, innowator, inicjator, nowator, ojciec, założyciel, pomysłodawca, twórca, wynalazca, odkrywca

Przykład zastosowania - prekursor

Za prekursora radia uznaje się Guglielmo Marconiego, mimo że w 1945 r. prawa patentowe do tego wynalazku otrzymał Nikola Tesla. To jego powinno się zatem uważać za pioniera w dziedzinie radiofonii.  

antonimy: kontynuator epigon

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: