krzewiciel synonim

propagator, szerzyciel, apostoł, prekursor, misjonarz, głosiciel, chorąży, ambasador, siewca, kapłan, tuba, herold, trybun, apologetyk, promotor, apologeta, orędownik, guru, ideolog, przewodnik, mistrz

Przykład zastosowania - krzewiciel

Był krzewicielem nowej wiary na wyspach. Ludzie z wielkim szacunkiem słuchali głosu kapłana i nawracali się. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: