herold synonim

goniec, posłaniec, kurier, poseł, głosiciel, reprezentant, wysłannik, emisariusz, szerzyciel, propagator, krzewiciel, siewca, orędownik, sędzia, zwiastun, strażnik, keryks, urzędnik

Przykład zastosowania - herold

Heroldowie zajmowali się sprawdzaniem poprawności znaków noszonych przez rycerzy i wówczas nazywano ich strażnikami

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: