artystasynonim

1. Jako osoba uprawiająca jakąś dziedzinę sztuki

autor, cyrkowiec, kompozytor, liryk, muzyk, poeta, sztukmistrz, twórca, wieszcz, człowiek teatru, aktor, indywidualność twórcza, osobowość twórcza
Przykład:

Adam Mickiewicz zasłużył sobie na miano wieszcza narodowego. Ten poeta był artystą, który nie tylko ukazał piękno polskiej kultury, ale również nie miał oporów, aby w swoich tekstach sprzeciwić się zaborcy. 

2. Jako osoba odznaczająca się mistrzostwem w jakiejś dziedzinie

luminarz, mistrz, fachowiec, znakomitość, sława, indywidualność, geniusz, talent, arcymistrz
Przykład:

Artysta z Ameryki jest mistrzem w dziedzinie malowania porcelany. Amerykańska sława przybyła specjalnie do naszej fabryki, aby pokazać nam własną technikę zdobienia porcelanowych talerzy. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: