dostojnik synonim

prominent, znakomitość, dygnitarz, oficjel, szycha (potocznie), osobistość, figura, VIP, mąż stanu, gruba ryba, urzędnik wysokiego szczebla

Przykład zastosowania - dostojnik

Był wysokim dostojnikiem na dworze króla, urzędnikiem wysokiego szczebla, który właściwie sprawował władzę w imieniu króla. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: