podmiot synonim

Przykład zastosowania - podmiot

Według filozofów podmiot stoi w opozycji do przedmiotu. Nazwy te stosują zamiennie z innymi pojęciami: subiekt i obiekt.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: