stan synonim

1. Jako sytuacja, w której ktoś lub coś się znajduje

kondycja, status, warunki, sytuacja, poziom, liczebność, jakość, forma, położenie, pozycja, ilość, postać, stanowisko, stan rzeczy, ranga

Przykład zastosowania - stan

Nie jestem w najlepszej kondycji psychicznej. Mam stan depresyjny. Od paru miesięcy nie mogę wstać z łóżka, ciągle tylko płaczę. 

2. Jako społeczeństwo

klasa, grupa społeczna, warstwa społeczna

Przykład zastosowania - stan

Mieszczaństwo to inaczej stan średni. Ta warstwa społeczna zamieszkiwała miasta. 

3. Jako część kraju będąca jednostką administracyjną i terytorialną w niektórych państwach federalnych

jednostka podziału terytorialnego (książkowo), hrabstwo, województwo, region

Przykład zastosowania - stan

Connecticut to stan leżący w północno-wschodniej części USA w regionie Nowej Anglii. 

4. Jako zwężenie ciała nad biodrami, między górną a dolną częścią tułowia

kibić, talia, wcięcie, pas

Przykład zastosowania - stan

Aby podkreślić wcięcie w talii, kupiła spodnie z podwyższonym stanem

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: