statussynonim

1. Jako stan prawny jakiejś osoby, instytucji lub organizacji

stan prawny, sytuacja prawna
Przykład:

Status organizacji pożytku publicznego oznacza stan prawny organizacji, której zadaniem jest na przykład upowszechnianie i ochrona praw kobiet. 

2. Jako pozycja społeczna i zawodowa jakiejś osoby lub grupy

pozycja, stanowisko, ranga, znaczenie, prestiż, położenie, kondycja, sytuacja, stopień, miejsce, rola, wykształcenie, usytuowanie
Przykład:

Status społeczny aplikującego o pracę jest często mylnie określany przez rekruterów jako wyższy, gdy potencjalny pracownik posługuje się wysublimowanym słownictwem. Rekruterzy na podstawie pierwszego (i dość krzywdzącego) wrażenia stwierdzają, że taka osoba ma znaczącą pozycję, dlatego przyznają jej wyższą pensję i oceniają jej kwalifikacje jako lepsze. 

3. Jako funkcja, ranga lub znaczenie czegoś

Przykład:

Po wielu latach osiągnął status mistrza masażu japońskiego. Teraz jego rola nie tylko będzie polegała na wykonywaniu masażu ludziom, ale również na uczeniu sztuki młodszych pracowników. 

4. Jako część jakiegoś procesu

etap, faza, stopień
Przykład:

Sprawdziłam w systemie aktualny status przesyłki. Moja paczka znajduje się na etapie dostarczenia jej do domu. 

5. Jako dane na temat postępu w sprawie

Przykład:

Otrzymałam możliwość sprawdzenia statusu wykonania prawa jazdy. Stosowna informacja w tej sprawie pojawi się w systemie online. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: