warunki synonim

1. Jako okoliczności czegoś

okoliczność, uwarunkowania, sytuacja, kulisy, kuluary, położenie, realia, tło, rzeczywistość, czynniki, osnowa, otoczka, stan rzeczy, stan, otoczenie, dola

Przykład zastosowania - warunki

Słabe warunki mieszkaniowe sprawiają, że mam opory przed zaproszeniem gości do domu. Ta niekomfortowa sytuacja nie ogranicza jednak moich kontaktów z przyjaciółmi. 

2. Jako zespół cech predysponujących do czegoś

predyspozycje, dar, dryg (potocznie), smykałka (potocznie), uzdolnienie, zdolność, żyłka (potocznie), inklinacja, predylekcja, powołanie, kompetencja, możliwości, zadatki, talent, skłonność, zmysł, umiejętność, iska Boża, lotność, błyskotliwość

Przykład zastosowania - warunki

Jesteś inteligentny, opanowany i dobrze zorganizowany. Jednym słowem, masz doskonałe warunki do podjęcia pracy jako pilot. Byłoby szkoda, gdybyś nie wykorzystał swoich predyspozycji w tym zawodzie.  

antonimy: niemożliwość niezdolność beztalencie(lekceważąco)

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Radek
Niemozliwy