rzeczywistość synonim

1. Jako coś, co istnieje

prawdziwość, realność, świat obiektywny, real (potocznie), świat realny, otoczenie

Przykład zastosowania - rzeczywistość

On jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. Mam wrażenie, że żyje w jakiejś innej realności.

antonimy: iluzja

2. Jako sytuacja lub warunki

Przykład zastosowania - rzeczywistość

Rzeczywistość nie wygląda dobrze – ludzie stracili pracę, przez co znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: