wypowiedź synonim

dyskurs, mowa, przemowa, przemówienie, tekst, zdanie, zwerbalizowanie (książkowo), zabranie głosu, wystąpienie, wykład, kazanie, tyrada (książkowo), perora (książkowo), oracja (książkowo), diatryba (książkowo), wywód, słowo, kwestia, wyznanie, monolog, exposé, oświadczenie, głos, orzeczenie

Przykład zastosowania - wypowiedź

W politycznym piśmiennictwie A. Mühlsteina na uwagę zasługuje jego wypowiedź zatytułowana Widmo Jałty, którą “Kultura” opublikowała w 1955 r. Istota tego wywodu sprowadzała się do stwierdzenia, że Polska dla Zachodu jest państwem Europy Wschodniej (...). (Krzysztof Grygajtis: Twórcy programu politycznego paryskiej “Kultury”: przedstawiciele nurtu prometejskiego, Państwo i Społeczeństwo 2009/1)

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: