dyskurs synonim

Przykład zastosowania - dyskurs

Profesorowie toczyli interesujący dyskurs na temat miejsca kobiety w społeczeństwie. Ich dyskusja zmierzała w bardzo nieetycznym kierunku.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: