ingerencja synonim

interferencja, mieszanie się, wtrącanie się, interwencja, wpływanie, angażowanie się, interweniowanie, wywieranie wpływu, wścibianie nosa w nie swoje sprawy (frazeologizm)

Przykład zastosowania - ingerencja

BB: A dlaczego nie chcesz użyć określenia “teologia w nauce” analogicznie do “filozofii w nauce”?

MH: Bo to by oznaczało mieszanie się, ingerencję teologii w naukę. (Wierzę, żeby rozumieć. Z Michałem Hellerem rozmawiają Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek i Zbigniew Liana, 2016)

antonimy: obojętność pilnowanie własnego nosa(frazeologizm)

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: