determinacja synonim

1. Jako postawa polegająca na niezłomnym dążeniu do celu wbrew trudnościom

kategoryczność, nieustępliwość, stanowczość, zawziętość, zdecydowanie, niezłomność, postanowienie, desperacja, wytrwałość

Przykład zastosowania - determinacja

Na boisku walczył z determinacją. Ale w życiu brakowało mu stanowczości.

antonimy: niezdecydowanie chwiejność niepewność wahanie

2. Jako ostateczne określenie czegoś przez jakiś czynnik lub zespół czynników

określenie, oznaczenie, wyznaczanie, wpływ

Przykład zastosowania - determinacja

Pragnienie sukcesu jest determinacją moich zawodowych działań. Wywarło ono również istotny wpływ na wybór ścieżki kariery. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Emilka
Nieśmiałość