ofiarność synonim

oddanie, serce, pilność, gorliwość, uporczywość, zaparcie, uczynność, niezłomność, niestrudzoność, poświęcenie, samozaparcie

Przykład zastosowania - ofiarność

W mojej pracy liczy się ofiarność. Kiedy pracujesz z dziećmi, ważne jest poświęcenie się im w każdej chwili. 

antonimy: obojętność bierność znieczulica wyrachowanie interesowność egoizm małoduszność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: