eskalacja synonim

intensyfikacja, nasilenie, rozwój, wzmożenie, wzrost, zintensyfikowanie, zwiększenie, narastanie, spotęgowanie, zwielokrotnienie, przyrost, akceleracja, pogłębienie, podwyższenie, przybór, zwyżka, zaostrzenie

Przykład zastosowania - eskalacja

Od kilku dni obserwujemy eskalację protestu i nasilenie nastrojów antyrządowych.
 

antonimy: osłabienie spadek

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: