zmiana synonim

1. Jako przejście jakiejś cechy albo rzeczy w inną

modyfikacja, metamorfoza, odmiana, przemiana, przeobrażenie, zamiana, przekształcenie, przeistoczenie, ewolucja, deformacja, fluktuacja, wariacja, rozwój, poprawka, adaptacja, aklimatyzacja, aklimatyzowanie się, aktualizacja, asymilacja, doskonalenie, dostosowanie, dostosowanie się, edycja, edytowanie, innowacja, konwersja, modernizacja, moment zwrotny, novum, nowatorstwo, nowinka, obrót, odmienienie, odnawianie, odnowa, podmiana, polepszenie, postęp, poprawa, poprawianie, przebudowanie, przebudowywanie, przeinaczanie, przekręcanie, przełom, przerobienie, przeróbka, przeskok, przetwarzanie, przystosowanie, przystosowanie się, punkt zwrotny, reforma, reorganizacja, reorientacja, rewizja, rozwinięcie, skok, transformacja, upodobnienie, urozmaicenie, usprawnienie, wymiana, zastąpienie, zastępowanie, zmienianie, zmodyfikowanie, zwrot

Przykład zastosowania - zmiana

Wiele osób odczuwa strach przed zmianą. Ja wręcz przeciwnie - z ekscytacją podchodzę do momentów zwrotnych w moim życiu. 

antonimy: zastój niezmienność

2. Jako pracownicy pracujący o określonej porze

dyżur, szychta, warta, kadra, obsada, obsługa, personel, załoga, zespół

Przykład zastosowania - zmiana

Pierwsza zmiana kończy pracę w kopalni o 20. Wtedy pod ziemię zjeżdża kolejna szychta.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: