usprawnienie synonim

udoskonalenie, ulepszenie, poprawienie, polepszenie

Przykład zastosowania - usprawnienie

Wprowadziliśmy usprawnienia w miejskiej komunikacji, które polegały na poprawieniu komfortu foteli autobusowych. 

antonimy: pogorszenie stagnacja zastój

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: