obsługasynonim

1. W odniesieniu do urządzeń

serwis, eksploatacja, stosowanie, użycie, użytkowanie
Przykład:

Pracownik musi przestrzegać przepisów BHP dotyczących eksploatacji i obsługi maszyn.

2. Jako grupa ludzi zajmująca się obsługą czegoś

obsada, personel, pracownicy, załoga, zespół
Przykład:

Obsługa stanowi wizytówkę restauracji. Personel jest zawsze uśmiechnięty i przyjaźnie nastawiony do klienta.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: