adaptacjasynonim

1. Jako przystosowanie utworu literackiego do wystawienia na scenie lub do sfilmowania

Przykład:

Adaptacja filmowa to obróbka materiału literackiego, filmowego lub muzycznego. Celem ekranizacji jest dostosowanie jej do wymagań publiczności. 

2. Jako przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone

dostosowanie, przystosowanie, dopasowywanie, zmienianie, modyfikowanie, przeróbka
Przykład:

Adaptacja w psychologii to dostosowanie zachowania do wymogów środowiska i sytuacji. 

antonimy: niedostosowanie nieprzystosowanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: