dyżursynonim

służba, wachta, ordynans, warta, dozór
Przykład:

W domu spokojnej starości wyznaczono dyżury, podczas których opiekowano się tymi najbardziej chorymi. Trzymałam dozór w godzinach nocnych i sprawdzałam, czy każdy z chorych oddycha. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: