przemiana synonim

ewolucja, konwersja, metamorfoza, odmiana, przeistoczenie, przekształcenie, przeobrażenie, transformacja, zmiana, wariacja

Przykład zastosowania - przemiana

Zgłosiłam się do programu, w którym specjaliści pomagają dokonać metamorfozy wyglądu. Dzięki takiej przemianie na nowo uwierzę w siebie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: