modyfikacja synonim

przeistoczenie, przekształcenie, przeróbka, transformacja, zmiana

Przykład zastosowania - modyfikacja

Modyfikacje ciała są dzisiaj niezwykle popularną formą wyrażania siebie. Przekształcenia zachodzą nie tylko w ciele lub na ciele człowieka, ale również w jego umyśle. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: