mechanizm synonim

1. Jako układ połączonych elementów

maszyneria, przekładnia, aparat, aparatura, tryby, układ, zespół

Przykład zastosowania - mechanizm

Zegarki to niezwykle skomplikowane mechanizmy. Maszynerię, która znajduje się w ich wnętrzach, może naprawić tylko zegarmistrz.

2. Jako sposób działania

filozofia, klucz, proces, sekwencja, system, zasada

Przykład zastosowania - mechanizm

Musimy opracować nowy mechanizm rekrutacji pracowników. Będziemy ich wybierać przy zastosowaniu określonego klucza.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: