zapewnienie synonim

deklaracja, poręka (książkowo), przyrzeczenie, rękojmia, upewnienie, gwarancja, zagwarantowanie, poręczenie, przysięga, obietnica, potwierdzenie, poświadczenie, oświadczenie

Przykład zastosowania - zapewnienie

Ona chyba nie wierzy w zapewnienie o miłości, bo wciąż domaga się ode mnie deklaracji uczuć. 

antonimy: niepewność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: