deklaracja synonim

1. Jako publiczna wypowiedź w jakiejś sprawie

oświadczenie, poświadczenie, zapewnienie, zobowiązanie, obietnica

Przykład zastosowania - deklaracja

W 1950 roku Robert Schuman wygłosił deklarację, która stała się podwaliną przyszłej Unii Europejskiej. Stworzony przez Schumana plan miał być zapewnieniem pokoju na świecie. 

2. Jako formularz, oświadczenie lub zobowiązanie mające moc prawną

Przykład zastosowania - deklaracja

Złożyłam deklarację na podatek od nieruchomości za pomocą interaktywnego formularza online. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: