wadasynonim

1. W odniesieniu do człowieka

minus, narów (specjalistycznie), niedoskonałość, przypadłość, przywara, skaza, słabostka, słabość, zły nawyk, skłonność, pięta Achillesa, słaba strona, słaby punkt, rysa, ułomność
Przykład:

W tym utworze autor wytyka ludzkie wady i przywary.

antonimy: zaleta

2. W odniesieniu do przedmiotu

defekt, brak, awaria, feler (potocznie), mankament, niedociągnięcie, odchylenie, aberracja (książkowo), anomalia, błąd, skaza, usterka, uszkodzenie, minus, negatyw, niedomaganie, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, nieprawidłowość, słaby punkt, ułomność, wadliwość
Przykład:

Złożyłam reklamację ze względu na wadę produktu. Na blacie stołu znajdują się liczne skazy.

3. Jako nieprawidłowa budowa lub złe funkcjonowanie jakiegoś narządu w organizmie żywej istoty

kalectwo, niedorozwój, nieprawidłowość, ułomność, upośledzenie, dysfunkcja (książkowo)
Przykład:

Niedorozwój kości udowej często skutkuje wadami postawy. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: