frekwencjasynonim

częstotliwość, częstość, obecność, uczestnictwo, uczestniczenie
Przykład:

Dramatycznie niska frekwencja na wykładach zmusiła profesora do podjęcia radykalnych kroków. Na każdych kolejnych zajęciach zaznaczał obecność studentów w swoim kajeciku. 

antonimy: nieobecność absencja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: