tutejszy synonim

rdzenny, rodzimy, tubylczy, autochtoniczny, miejscowy, osiadły, lokalny, regionalny, okoliczny, krajowy, rodowity, tubylec

Przykład zastosowania - tutejszy

Charakterystyczną cechą tutejszych jest ich gościnność. Tubylcy częstują przyjezdnych baklawą i winem. 

antonimy: nietutejszy zamiejscowy przyjezdny obcy przybyły

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: