kontekst synonim

okoliczności, optyka, perspektywa, realia, stosunki, sytuacja, tło, warunki, otoczenie, podłoże, położenie, uwarunkowania

Przykład zastosowania - kontekst

Jeśli chcesz rozwiązać tę sprawę, musisz uwzględnić szerszy kontekst. To okoliczności zabójstwa doprowadzą cię do sprawcy.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: