majątek synonim

1. Jako ziemia wraz z zabudowaniami będąca czyjąś własnością

posiadłość, dwór, nieruchomość, włości, majętność, dobra

Przykład zastosowania - majątek

Jego majątek obejmował olbrzymią posiadłość z basenem. 

2. Jako czyjś stan posiadania

dobytek, mienie, chudoba przestarzałe, stan posiadania, majętność, dorobek

Przykład zastosowania - majątek

Babcia przepisała cały majątek na dzieci z sierocińca. Z jej dorobku życia pozostała nam tylko stara klacz. 

3. Jako ogół dóbr mających dużą wartość materialną

fortuna, bogactwo, złote runo, kokosy potocznie , dostatek

Przykład zastosowania - majątek

Jego fortuna opiewała na kilkadziesiąt milionów dolarów. Na cały majątek składało się kilka willi i kilkanaście samochodów. 

antonimy: nędza bieda ubóstwo

4. Jako duża suma pieniędzy

bajońskie sumy, kapitał, krocie

Przykład zastosowania - majątek

Zarobił majątek w kasynie w Los Angeles i wydał bajońskie sumy na budowę uzdrowiska. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: