członeksynonim

1. Jako osoba lub jednostka prawna należące do jakiejś grupy, organizacji

uczestnik, stowarzyszony
Przykład:

Walne zebranie członków stowarzyszenia jest najważniejszym organem stowarzyszenia, a wszyscy jego uczestnicy podejmują podczas głosowania różne decyzje dotyczące wspólnych spraw. 

2. Jako wulgarne określenie na męski narząd płciowy

dzida (bardzo potocznie), fajfus (potocznie), fallus (książkowo), fujara (bardzo potocznie), fujarka (potocznie), interes (potocznie), kapucyn (bardzo potocznie), koń (bardzo potocznie), korzeń (potocznie), kuśka (potocznie), laska (bardzo potocznie), maczuga (bardzo potocznie), mały (eufemistycznie), pała (bardzo potocznie), penis, pisior (bardzo potocznie), pisiorek (potocznie), prącie (specjalistycznie), ptak (bardzo potocznie), ptaszek (potocznie), pyta (bardzo potocznie), siurek (potocznie), siusiak (nieco potocznie), wacek (bardzo potocznie)
Przykład:

Mój trzyletni synek zapytał mnie, co to jest siusiak. Odpowiedziałam, że to członek, czyli narząd, którym siusia. 

3. Jako określenie na męski narząd płciowy

przyrodzenie (nieco potocznie), intymna część ciała (eufemistycznie)
Przykład:

Wspomniał coś o problemach z intymną częścią ciała, mianowicie z członkiem

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: