uczestnik synonim

1. Jako osoba biorąca w czymś czynny udział

członek, świadek, aktywista, działacz, kursant, seminarzysta, słuchacz, stowarzyszony

Przykład zastosowania - uczestnik

O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat. Kursant sam wybiera formę rozliczenia i określa terminy poszczególnych wpłat.

2. Jako osoba pełniąca jakąś funkcję

akcjonariusz, członek, partycypant, podmiot, strona, wspólnik

Przykład zastosowania - uczestnik

Listę z podpisami uczestników zgromadzenia akcjonariuszy dołączono do sporządzonego protokołu.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: