słuchacz synonim

1. Jako ten, kto słucha kogoś lub czegoś

radiosłuchacz, odbiorca, audytorium (książkowo)

Przykład zastosowania - słuchacz

Z radia dochodził głos prezentera, który życzył słuchaczom miłego poniedziałku. Odbiorcami tej stacji są w tej chwili osoby, które spieszą do pracy. 

antonimy: nadawca lektor prezenter DJ

2. Jako osoba uczęszczająca na wyższą uczelnię, studium, kursy

Przykład zastosowania - słuchacz

Kierunek studiów podyplomowych przyciągnął dwudziestu słuchaczy. Studenci to zaprzyjaźniona grupa nauczycieli. 

antonimy: mówca prelegent referent wykładowca mówiący lektor

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: