mówca synonim

złotousty, bajerant, retor, prelegent, zabierający głos, krasomówca, orator, przemawiający, dyskutant, referent

Przykład zastosowania - mówca

Mówca przekonywał słuchaczy do swoich racji. Po przemówieniu publiczność oceniła, że przemawiający doskonale opanował sztukę retoryki. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: