zależnośćsynonim

1. Kategoria 1

podległość, uzależnienie, uwarunkowanie, zawisłość, niesamodzielność, jarzmo, pęta, okowy, heteronomia
Przykład:

Kiedyś kolonie w Ameryce Północnej znajdowały się poza granicami państwa macierzystego i podlegały bezpośredniej zależności politycznej i gospodarczej. Podległość kolonii została zniesiona w okresie wojen napoleońskich. 

antonimy: niezależność niepodległość samodzielność niezawisłość

2. Jako pojęcie w matematyce

formuła, funkcja, pokrewieństwo, powiązanie, wzór, związek
Przykład:

Na maturze musiałam podać wzór, który prezentowałby zależność między czasem a drogą przebytą przez pociąg poruszający się ze stałą prędkością. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: