sformułowaćsynonim

przedstawić, ująć, sprecyzować, skonkretyzować, ustalić, uściślić, wskazać, wymienić, wypowiedzieć, wyrazić
Przykład:

Szef wyraźnie sformułował swoje żądania, a niektóre z nich dodatkowo sprecyzował na posiedzeniu firmy. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: