ustalić synonim

1. W odniesieniu do podjęcia decyzji o ostatecznej formie, postaci lub przebiegu czegoś

dogadać się (potocznie), dojść do ładu (potocznie), określić, uznać, porozumieć się, sprecyzować, uzgodnić, wyłonić, wynegocjować, załatwić (potocznie), zdecydować, podjąć decyzję, przyjąć, rozstrzygnąć, sformułować, unormować, ustanowić, uszczegółowić, wykrystalizować, wytyczyć, wyznaczyć, zakreślić, zdefiniować

Przykład zastosowania - ustalić

Ustalcie konkretne daty spotkań i przyjmijcie taką ich formę, która będzie odpowiadała wam obu. 

antonimy: odrzucić

2. W odniesieniu do poznania prawdy

obliczyć, skonstatować, stwierdzić, wskazać, wychwycić, wywnioskować, wyznaczyć, zaobserwować, zauważyć, dociec, odgadnąć, odkryć, poznać, rozpoznać, rozpracować, rozszyfrować, rozwikłać, wyjaśnić, wykryć, zgłębić, zidentyfikować, znaleźć

Przykład zastosowania - ustalić

Dzięki nowoczesnym metodom kryminalistycznym można ustalić tożsamość ofiary na podstawie DNA. W efekcie pomaga to wskazać sprawcę zbrodni. 

3. W odniesieniu do umocnienia czegoś

skonsolidować, spoić, ugruntować, umocnić, utwierdzić, utrwalić, zaznaczyć

Przykład zastosowania - ustalić

Tym innowacyjnym produktem marka ustaliła swoją pozycję w branży i umocniła przewagę nad konkurencją. 

antonimy: osłabić

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: