wyjaśnić synonim

1. Jako uczynić coś zrozumiałym

objaśnić, przybliżyć, rozplątać, rozsupłać (potocznie), rozwiązać, rozwikłać, wyeksplikować (specjalistycznie), wyłożyć (książkowo), wyłuszczyć (książkowo), wytłumaczyć, zdementować, zinterpretować, skomentować, naświetlić, sprostować, wyklarować, rozjaśnić (przenośnie)

Przykład zastosowania - wyjaśnić

Prosiłaś mnie, żebym ci wyjaśnił zasady gry. Pozwól jednak, że skorzystam z instrukcji, bo trudno mi to wytłumaczyć swoimi słowami.

antonimy: zaciemnić zamotać(potocznie)

2. Jako podać powody

usprawiedliwić, uzasadnić, zracjonalizować, zinterpretować, zdementować, sprostować, skomentować

Przykład zastosowania - wyjaśnić

Chciałem jej wyjaśnić, dlaczego to zrobiłem. Ale niełatwo jest uzasadnić tak nieracjonalne działanie.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: