wyjaśnićsynonim

1. Jako uczynić coś zrozumiałym

objaśnić, przybliżyć, rozplątać, rozsupłać (potocznie), rozwiązać, rozwikłać, wyeksplikować (specjalistycznie), wyłożyć (książkowo), wyłuszczyć (książkowo), wytłumaczyć, zdementować, zinterpretować, skomentować, naświetlić, sprostować, wyklarować, rozjaśnić (przenośnie)
Przykład:

Prosiłaś mnie, żebym ci wyjaśnił zasady gry. Pozwól jednak, że skorzystam z instrukcji, bo trudno mi to wytłumaczyć swoimi słowami.

antonimy: zaciemnić zamotać(potocznie)

2. Jako podać powody

usprawiedliwić, uzasadnić, zracjonalizować, zinterpretować, zdementować, sprostować, skomentować
Przykład:

Chciałem jej wyjaśnić, dlaczego to zrobiłem. Ale niełatwo jest uzasadnić tak nieracjonalne działanie.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: