stwierdzić synonim

1. Jako powiedzieć coś stanowczo i z przekonaniem

ogłosić, orzec (książkowo), oznajmić, powiedzieć, rzec (książkowo), skonstatować (książkowo), wywnioskować, zakomunikować, zadeklarować, skwitować, oświadczyć, wyrazić zdanie, poświadczyć, zaświadczyć, zawyrokować

Przykład zastosowania - stwierdzić

Sąd stwierdził, że spadek należy się żonie zmarłego. Rok później, po wniesieniu apelacji, sąd wyższej instancji orzekł, że prawowitym spadkobiercą jest jednak tylko syn mężczyzny.

antonimy: wykluczyć nie wziąć pod uwagę

2. Jako uzyskać wiedzę, że wskazany stan rzeczy istnieje

odkryć, przyuważyć, ustalić, wykryć, zaobserwować, zauważyć, potwierdzić, upewnić się, uznać za pewne

Przykład zastosowania - stwierdzić

Lekarz stwierdził zgon, ale nie ustalił jeszcze przyczyny śmierci. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: