zakomunikować synonim

ogłosić, stwierdzić, rzec, poinformować, oświadczyć, powiedzieć, zapowiedzieć, oznajmić, zawiadomić, powiadomić, obwieścić, zaanonsować, zadeklarować, donieść, zasygnalizować, podać do wiadomości

Przykład zastosowania - zakomunikować

Wczoraj dyrektor zakomunikował, że cały zespół otrzymuje dodatkowy jeden dzień wolnego. Prezes dodatkowo poinformował nas o nagrodzie przyznanej zespołowi za wspaniałą pracę. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: