poinformować synonim

zakomunikować, obwieścić, dać znać, zawiadomić, oświadczyć, powiadomić, zapowiedzieć, oznajmić, zaanonsować, zasygnalizować, donieść

Przykład zastosowania - poinformować

Chciałbym poinformować, że w przyszłym roku ja i Katarzyna bierzemy ślub. O szczegółach powiadomimy w późniejszym terminie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: