skaleczenie synonim

zranienie, zadraśnięcie, draśnięcie, nacięcie, ranka, cięcie, kuku

Przykład zastosowania - skaleczenie

Na kolanie dziecka zobaczyłam skaleczenie. Z ranki nie płynęła krew, chociaż zadraśnięcie było dość głębokie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: