przyrosteksynonim

sufiks (specjalistycznie)
Przykład:

W języku angielskim używa się przyrostka -ing do tworzenia rzeczowników odczasownikowych. Gdy do czasownika sail (żeglować) dodamy sufiks -ing, powstanie wyraz sailing (żeglowanie). 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: