powiedzieć synonim

1. Jako przekazanie czegoś za pomocą słów

dodać, napomknąć, ogłosić, oznajmić, rzec, stwierdzić, wspomnieć, zakomunikować, wypowiedzieć, przemówić, skonstatować (książkowo), nadmienić (książkowo), zagadnąć, odezwać się, sformułować, wyartykułować, wybełkotać (potocznie), wypalić (potocznie), wyznać, wypowiedzieć się

Przykład zastosowania - powiedzieć

Nauczycielka powiedziała, że Janek rozrabia na lekcjach i brzydko odzywa się do kolegów.

antonimy: zamilknąć

2. Jako wypowiedzenie jakiegoś tekstu

wyrecytować, zadeklamować, odmówić

Przykład zastosowania - powiedzieć

Aniu, w czwartek na apelu musisz powiedzieć wiersz. Jestem pewna, że pięknie go wyrecytujesz.

3. Jako przekazanie jakiejś informacji

donieść, obwieścić, ogłosić, oświadczyć, oznajmić, poinformować, powiadomić, zaanonsować, zadeklarować, zakomunikować, zapowiedzieć, zawiadomić

Przykład zastosowania - powiedzieć

Przez wiele tygodni zastanawiałam się, jak powiedzieć rodzicom, że wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych. Gdy byłam gotowa, stanowczo oznajmiłam im swoją decyzję.

antonimy: zataić

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: