wrażenie synonim

1. Jako stan psychiczny lub reakcja psychiczna wywołane przez bodziec

doświadczenie, doznanie, odczucie, przejście, przeżycie

Przykład zastosowania - wrażenie

Ta nowa siłownia robi bardzo dobre wrażenie. W moim odczuciu to najlepiej wyposażone miejsce w całym mieście.

2. Jako przeczucie

Przykład zastosowania - wrażenie

Mam wrażenie, że wydarzy się coś złego. Oby okazało się to tylko mylnym przeczuciem

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: