kontrola synonim

1. Jako sprawdzenie

audyt, inspekcja, lustracja, obserwacja, oględziny, przegląd, rewizja, wizytacja, weryfikacja, sprawdzenie, obchód, hospitacja, wgląd, wiwisekcja, badanie, test, sprawdzian

Przykład zastosowania - kontrola

Restauracje podlegają rutynowym kontrolom z sanepidu. Celem inspekcji jest m.in. sprawdzenie czystości lokalu. 

2. Instytucja lub osoba sprawująca nad czymś nadzór (pot.)

straż, warta, kontrolerzy, rewident, inspektor, wizytator, inspekcja, urząd

Przykład zastosowania - kontrola

Stresuję się, bo jutro do firmy przyjdzie kontrola. Muszę się dobrze przygotować na spotkanie z wizytatorami. 

3. Jako nadzór

doglądanie, dozór, kuratela, monitoring, nadzorowanie, nadzór, obserwacja, oględziny, opieka, kontrolowanie, pilnowanie, monitorowanie, patrol , inwigilacja, ochrona, piecza

Przykład zastosowania - kontrola

Oprogramowania do kontroli rodzicielskiej umożliwiają m.in. monitorowanie treści, do jakich dziecko ma dostęp. 

antonimy: samowola brak nadzoru

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: