opieka synonim

dozór, protekcja, zabezpieczenie, wzgląd, osłona, obrona, opiekuńczość, piecza (książkowo), utrzymanie, nadzór, baczenie, ubezpieczenie, patronat, ochrona, troskliwość, pielęgnacja, dbałość, troska, kuratela, kontrola, mecenat

Przykład zastosowania - opieka

W tym przypadku matka sprawuje opiekę nad dzieckiem. Sąd powierzył jej bowiem pieczę nad synem, pozbawiając jednocześnie ojca praw rodzicielskich.

antonimy: obojętność zaniedbywanie niedbałość niedopilnowanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: